توضیحات کامل :

پاورپوینت جامع با موضوع فرقة بهائيت – شامل 38 اسلاید در قالب پاورپوینت

 

قسمتی از متن:

مکتب شیخیه توسط شخصی به نام شیخ احمد احسائی (1242-1116 هـ‌ق) از اهالی احساء ، پایه گذاری شد که با ارائه تعبیرات فلسفی و عرفانی جدید درباره مقولاتی مانند ماهیت «روح» ، کیفیت معراج ، مفهوم «هورقلیا» ، «رکن رابع» و «شیعه کامل» و همچنین مقام امام در سلسله مراتب وجودی و نحوه ارتباط با آفریدگار موجبات تغییر و تحول گسترده در اندیشه طیفی از طلاب جوان علوم دینی شد.

 

فهرست مطالب

معرفی

مـروری بر پیدایش فـرقه بهـاییت

سرپرستی بهائیت

ساختار اداری

اعتقادات

خدا

جهان پس از مرگ

مفهوم دین

تحری حقیقت

لزوم ترک تعصب

برابری زنان و مردان

احکام

برخی از احکام دین بهایی

عبادت گاه

اماکن مذهبی و مقدسه بهائی

نمادها

متون بهائی

آثار عبدالبهاء

تقویم بهائی

جمعیت شناسی

بهائیت و جمهوری اسلامی ایران