توضیحات کامل :

پاورپوینت انواع ماهیچه های ریخته گری  - شامل 44 اسلاید در قالب پاورپوینت و قابل ویرایش

 

فهرست مطالب:

تقسیم بندی بر اساس ساخت ماهیچه
ماهیچه در ریخته گری

ماهیچه داخل

ماهیچه خارج

قالب ماهیچه

ساخت یک قالب ماهیچه پیچیده

بغل ماهیچه

ماهیچه سقفی

ماهیچه آویزان

ماهیچه نشسته

ماهیچه مجموعه

ماهیچه رابط

ماهیچه مشترک

ماهیچه برشی

کاربرد ماهیچه برشی در قالبگیری شابلونی با دو محور

ماهیچه جداساز

ماهیچه در سیستم راهگایی ( ماهیچه شلاکه گیر )

ماهیچه صافی

ماهیچه ضربه گیر

ماهیچه دائم

ماهيچه قالب گيري

ماهيچه هاي پوشش

ماهيچه هاي آويز(معلق)

ماهيچه هاي نشسته

ماهيچه هاي مونتاژ

ماهيچه هاي جدا کننده

ماهيچه هاي برش

ماهيچه هاي تصفيه

ماهيچه هاي دائمي