توضیحات کامل :

آموزش ساده توابع آماری در اکسل (فرمول نویسی) ویژه دانش جویان جغرافیا

 

توضیح بسیار ساده و کاربردی از اکسل ویژه دانشجویانی که درس آمار دارند

جهت حل تمرین ها و به دست آوردن داده های خود در اکسل می توانید از این جزوء مختصر و مفید استفاده کنید